Název skladby
    
Interpret, skladatel
    
Část textu písně
    

Texty písní:
A B C D E F G H
I J K L M N O P
Q R S T U V W X
Y Z ...

Interpreti:
A B C D E F G H
I J K L M N O P
Q R S T U V W X
Y Z ...Lidové písně - České [-] Transpozice [+]   Tisk textu     


Pochválen buď Ježíš Kristus

Lidové písně - České1. Pochválen buď Ježíš Kristus, milej Matěji!
  Až na věky! Kam pospícháš, bratře Ondřeji?
  Já do Betléma běžím, co se tam stalo nevím,
  prosím, bratře, vrať se se mnou, něco ti povím.

2. Naši hoši v noci pásli blízko Betléma, 
  velká jasnost o půlnoci jako den byla: 
  andělský zpěv slyšeli, do Betléma běželi, 
  že se narodil Spasitel, vpravdě zvěděli. 

3. V tom obecném chlévě leží v seně v jesličkách, 
  a matičku má chudičkou, v mizerných plénkách. 
  On prý tak překrásný je, na každého se směje, 
  kdo se na něho podívá, radost nabude. 

4. Nechoďme tam jako blázni, milý Ondřeji, 
  abychom tam přišli prázdni, když nic nemají: 
  pojďme pro kamarády, naberem s sebou dary, 
  až toho hodně shledáme, pudem spěšněji. 

5. Vzhůru, bratři, kamarádi, rychle vstávajte ! 
  Narodil se nám Spasitel v Betlémě, věřte: 
  dary rychle chystejte, sestřičkám to oznamte, 
  ať' každý něco nachystá, s námi pospěšte. 

6. Nyňčko půjdem na koledu k pánum sousedům, 
  Ježíšek ráčí požehnat Váš příbytek, dům. 
  Ježíšek nám povídal, kdo by nám koledu dal, 
  že se s ním o to rozdělí, třebas mnoho dal. 

7. Jen my Ježíška milujme, jej poslouchejme, 
  jeho svaté přikázání zachovávejme: 
  by on k nám šel, žádáme, my ho hned přivítáme, 
  jako betlémští měšťané tvrdí nebuďme. 

8. Ježíšku, králi nebeský, k tobě voláme, 
  chraň nás ode všeho zlého, tebe žádáme: 
  pro tvé bídy, trápení, chudobu zde na zemi, 
  uděl nám tedy pokoje na naší zemi. 

9. Uděl svatého pokoje nám všem křesťanům, 
  ať je svornost mezi lidem, dej pokoj stavům, 
  ať Tě můžem chváliti, v pokoji živu býti, 
  potom Tobě v nebi věčnou chválu vzdávati.