Meč v ruce mám

Spirituál kvintet

   F   Ami  B  C7   F Dmi
R: ¦: Zpívám a meč svůj v ruce mám,
   F   Ami  B  C7   F
   zpívám a meč svůj v ruce mám. :¦

  F         Dmi     F7
1. Mou píseň se uč a nesmíš se bát
  B7maj Bmi     F
  já  víc takových znám
  Cmi D7    Gmi  C7   Dmi
  ten kdo píseň zpívá není sám
           F   Ami  B  C7   F
  já meč v ruce mám, zpívám a meč svůj v ruce mám.

R: Zpívám a meč svůj v ruce mám...
 
2. Bezmocné, bídné, ponížené
  zástupy z Nemanic 
  svůj hněv křičte s námi z plných plic
  a bude nás víc!
  Zpívám a meč svůj v ruce mám.

R: Zpívám a meč svůj v ruce mám...

3. Stará jak lidstvo je naše víra
  v den účtování vin
  kdy náš věčný hněv se změní v čin
  můj meč vrhne stín!

R: Zpívám a meč svůj v ruce mám...
Tiskni text z www.akordytexty.cz