Snadné je žít

MIG 21

  Gmaj7   Cmaj7   Gmaj7   Cmaj7
  Gmaj7   Cmaj7   Gmaj7   Cmaj7
  
 Gmaj7   Cmaj7  Gmaj7  Cmaj7
1. Když ti vítr  napne  plachtu 
 Gmaj7  Cmaj7   Ami    C
  když ti plachta popožene jachtu 
  Ami   C   Ami    Gmaj7  Cmaj7  Gmaj7  Cmaj7
  když ti jachtou jízda dodá klid.
  
 Gmaj7  Cmaj7   Gmaj7  Cmaj7 
  Když ti květy  kosa   kosí 
 Gmaj7  Cmaj7  Ami     C
  když ti květy dívka k nosu nosí 
  Ami   C  Ami     Gmaj7  Cmaj7
  když ti rosy kapku dáva pít.
  
 Eb       Gmaj7   Cmaj7  Gmaj7  Cmaj7
R: Jak snadné je žít
 Eb     Gmaj7  Cmaj7  Gmaj7  Cmaj7
  snadné je žít.
  
2. Když ti vítr napne plachtu
  když ti plachta popožene jachtu 
  když ti jachtou jízda dodá klid. 
  
  Když ti země zrno dává 
  když ti země v zrnu obdělává 
  porobený zemědělný lid.
R:
  
3. Když ti vítr napne plachtu 
  když ti plachta popožene jachtu 
  když ti jachtou jízda dodá klid. 
  
  Když se trubka plní vzduchem 
  když se vzduchem protroubí tvým uchem 
  když ti trubač trubky tříbí cit.
R:
  
4. Když ti osud tvé dny sčítá 
  když je sčítá a pak odečítá 
  když si tě Bůh k sobě nechce vzít.
  
  Když ti osud tvé dny sčítá 
  když je sčítá a pak odečítá 
  když si tě Bůh k sobě nechce vzít.
R:

  Eb     Gmaj7  Cmaj7   Gmaj7
  + snadné je žít.

Tiskni text z www.akordytexty.cz