Dětské šaty

Petr Kalandra

13
Setři si tvář a slzí pár
a neplač co ti na něm záleží
přišla dnes chvíle 
a mě se zdá, 
že dětské šaty jsou ti přítěží
čas je odnáší

dětské šaty jsou ti přítěží
čas je odnáší
37
Šli jsme loukou, 
šli jsme strání
a dětství odletělo bůhví kam
má křehkost křídel 
a dívčích přání
a nebo jako kytka uvadá
v nočních zahradách

a nebo jako kytka uvadá
v nočních zahradách
57
Dětství odletělo bůhví kam
zpátky nevrátí se, já to znám
Dětství odletělo bůhví kam
zpátky nevrátí se, já to znám

(nevěř pohádkám)
Tiskni text z www.akordytexty.cz