Neztracená

Devítka

A         C#mi      D Dmi
Večerní stín tiše pozhasíná náš svět,
  A          C#mi     
do ticha tvých dnů, do šedivých snů
   D Dmi         
přináší teplo tvých kroků,
  A  C#mi         D         E    
je sám jak my dva v rozloučení, jak tango mých lásek,
  A  C#mi       D  Dmi       A   
to znám, smutkem podvedeni, sbíráme sílu jít spát.

Když není kde brát víru pro další pád, jsem to já,
jsem pevnost i chrám, když proplouváš sám
mi z útesů, já někde v těch vlnách
stojím, pevný bod pokušení, tvůj rezavý zámek,
a stoupám jak dým, jak ptáci nezkušení, zas neuhnu střelám,
A       C#mi         D E 
večerní stín, pevnost i chrám jsem já,
A       C#mi        D E  
kulhavý rým, v dopisech sním, co s ním, 
A       C#mi         D E 
večerní stín, pevnost i chrám jsem já,
A       C#mi        D E  
kulhavý rým, v dopisech sním, co s ním, 
    A   
neztracená ...
Tiskni text z www.akordytexty.cz