Míle

Waldemar Matuška

            
Waldemar Matuška / Bob Dylan   
 Míle
 
  G   C     G      Emi  
1. Míle a míle jsou cest, které znám,
             G    C   D   
    jdou trávou i úbočím skal,
    jsou cesty zpátky a jsou cesty tam,
    a já na všech s vámi stál,
    proč ale blátem nás kázali vést
    a špínou třísnili šat?
    C      D   G     Emi  
 R: To ví snad jen déšť a vítr kolem nás,
            C    D      G   
    ten vítr, co začal právě vát.
 
 2. Míle a míle se táhnou těch cest
    a dál po nich zástupy jdou,
    kříže jsou bílé a lampičky hvězd
    jen váhavě svítí tmou,
    Bůh ví, co růží, jenž dál mohly kvést,
    spí v hlíně těch práchnivých cest?   R:
 
 3. Dejte mi stéblo a já budu rád,
    i stéblo je záchranný pás,
    dejte mi flétnu a já budu hrát
    a zpívat a ptát se vás,
    proč jen se úděl tak rád mění v bič
    a proč že se má člověk bát.    R:
   
Tiskni text z www.akordytexty.cz