Jsi-li v Kristu znovu zrozen (Ať oheň nezhasíná)

Ústecká skupina

Jsi-li v Kristu znovu zrozen, 
bez přestání modlíš se, 
čteš-li Boži slovo denně, 
bratry sestry miluješ, 
potom Svatý Duch, ten Boží
zůstává v srdci tvém. 

Ref.:
Ať oheň nezhasíná, 
bratře, sestro, přilož!
Pak srdce studená
ohněm lásky budou hřát. 

Nyní, když je Ježíš v slávě, 
se svým Otcem kraluje, 
Duch Svatý byl poslán na zem, 
přesně jak to Ježíš řek´:
"Přijmete moc Ducha z nebe, 
budete mi svědkové."

Ref.:
Ať oheň …

Dnes Pán Ježíš hledá lidi, 
kteří věrně půjdou s ním, 
naplněni Duchem Svatým, 
s odvahou, vždy s pokáním. 
"Žeň je totiž velká, 
ale málo dělníků."

Ref.:
Ať oheň …

Ohněm lásky budou hřát. 3x

 
Tiskni text z www.akordytexty.cz