Jak dobré a utěšené

Evangelická mládež

1. Jak dobré a utěšené, žijí–li bratři v lásce.

R: Radost mají, když v lásce přebývají.

2. Jak dobré a utěšené, žijí–li sestry v lásce.

3. Jak dobré a utěšené, žijí–li všichni v lásce.
Tiskni text z www.akordytexty.cz