Moravské táhlé

Lidové písně - Moravské

1A. [[: V širém poli studánečka kamenná :]]
  [[: a v ní voda voděnka a v ní voda studená :]]

2A. [[: Išlo dívča išlo v sukni červenej :]]
  [[: podaj že mi šohajku podaj vody studenej :]]


1B. Sedí sokol na javori
   [[: sedí sokol ma javori prebírá si drobné perí :]]

2B. Prišel k němu starý jagár
  [[: prišel k němu starý jagár já ťa sokol zastreliť mám :]]

3B. Něstrelaj ma jagárečku
  [[: něstrelaj ma jagárečku mám já doma frajárečku1C. Vínečko bílé jsi od mej milé
  [[: budu ťa pít co budu žít vínečko bílé :]]

2C. Vínečko rudé jsi od tej druhé
  [[: budu ťa pít co budu žít vínečko rudé :]]

3C. Vínečka obě frajárky moje
  [[: budu vás pít co budu žít vínečka obě :]]
Tiskni text z www.akordytexty.cz