Mám čierny deň

Miro Žbirka

           Ami     C       E       Ami 
AmiMám čierny Mám čierny deň, mám dnes skrátka čierny deň
 Ami    C            E  
 Mám čierny deň, zlou nohou som vykročil
 Ami      Dmi     F     E     
 Zlou nohou do blata ciest, všade číha čudný pes
 
 Ami    C  
 Mám čierny deň
      E       Ami 
 Mám dnes skrátka čierny deň
 
 Mám čierny deň, prehrávam na body viem
 Mám čierny deň, prepáč asi neprídem
 čierny deň a biely sneh, zlých karát plný balíček
 
 Mám čierny deň
 taký čierny ako noc
 
 Dmi            G             
 Kam vkročím tam zaplatím, kam vkročím som zakliaty
 F      Ami      F       E     
 mám skrátka cvaknúť cech, hlúpy pozdrav od mačiek
 
 Mám čierny deň
 ako sadza čierny deň
 
 Kam vkročím tam zaplatím, kam vkročím som zakliaty
 mám skrátka cvaknúť cech, hlúpy pozdrav od mačiek
   
Tiskni text z www.akordytexty.cz