Žalm 120.

Karel Kryl

  Ami        F
  Vyhnaný dostal jsem útulek v porobě,
   Ami       G    Ami
  v salaších ciziny bylo mi spáti,
            F
  opuštěn volal jsem, Pane můj, po tobě,
  Ami     G  Ami  G  Ami
  Pane můj jediný, nedej mi lháti,
  C        G
  ačkoli k pokoji volaly rety mé,
  Ami      E
  ačkoli prosily o útěchu,
  Ami       F
  na hesla o boji změnili věty mé
  Ami       G Ami  G Ami
  ti, jimž je násilí ku prospěchu.
Tiskni text z www.akordytexty.cz