Název skladby
    
Interpret, skladatel
    
Část textu písně
    

Texty písní:
A B C D E F G H
I J K L M N O P
Q R S T U V W X
Y Z ...

Interpreti:
A B C D E F G H
I J K L M N O P
Q R S T U V W X
Y Z ...Spirituál kvintet [-] Transpozice [+]   Tisk textu     


Jozue

Spirituál kvintet1. Měl Jozue v poušti jasný cíl, najít domov pro svůj lid,
  jenže Jordán cestu překřížil, dál už nemoh´ nikdo jít.

2. Až Jozue dostal vnuknutí, pozved´ skříňku starý muž,
  prošel řekou zástup semknutý jak když máslem projde nůž.

3. Za vodou zdi se dotkly oblohy a hradby hlídá stráž
  jsi ztracen, lide nebohý, tohle město nezdoláš.

4. Však dřív než dojde ke zteči, pár zvědů běží vpřed,
  dívka Ráb jim za slib bezpečí dává víno, tělo, chléb.
   
R1: [: Jozue měl z toho starost velikou, velikou, velikou
    do večera chtěl by dobýt Jericho, 
    zdi však stojí jako hráz. :]

5. Tu Jozue káže lidem svým šestkrát město obejít,
  potom troubit hlasem velikým, ať se třese každý štít.

6. Kolem stojí muži ve zbrani, s nimi dvě stě tažných mul
  sotva zazní rohy beraní, zdi se sypou jako sůl.

7. Sotva zazní rohy beraní, vojska křičí z plných plic,
  město bez hradeb se nebrání,
  v cestě nestojí už nic, nestojí už nic, nestojí už nic.

R2: [: Jozue má z toho radost velikou, velikou, velikou
    k nohám se mu položilo Jericho, 
    hradby padly v jeden ráz. :]

8. Sotva dotroubili trubači, sotva usadil se prach,
  celý kraj se divit nestačí, město leží v sutinách.

9. Mezi domy, které zůstaly, byl i dům nevěstky Ráb
  muž své sliby tesá do skály a Jozue byl čestný chlap.

10. Čím byl proti němu Gideon, čím byl proti němu král?
  Ještě dnes na poplach bije zvon z dob,
  kdy on před městem stál.

  To město bylo Jericho, to město bylo Jericho
  Jozue měl z toho radost velikou,
  hradby padly v jeden ráz.