Název skladby
    
Interpret, skladatel
    
Část textu písně
    

Texty písní:
A B C D E F G H
I J K L M N O P
Q R S T U V W X
Y Z ...

Interpreti:
A B C D E F G H
I J K L M N O P
Q R S T U V W X
Y Z ...Rangers (Plavci) /Plavci /Miroslav Černý [-] Transpozice [+]   Tisk textu     


Balíček karet

Rangers (Plavci) /Plavci /Miroslav Černý E7 A D A 

   Povím vám podivný příběh z války, který mi vyprávěl T. Taxis
   Taylor. Jeho hrdinou je voják a balíček karet.

   Bylo to skoro na konci války. Po mnoha bojích, vítězstvích
   i nezdarech se dostala hrstka vojáků konečně do města, které
   leželo u hranic a kde byl také vojenský tábor. Druhý den
   byla neděle, a tak hned ráno někteří chlapci odešli do
   kostela. Přišli pozdě, kázání už začalo. Vojáci proto
   rychle vyhledali volná místa, usedli a vyndali modlitební knížky.
   Všichni, až, až na jednoho. Ten vytáhl z kapsy karty a začal je
   před sebou na stole rozkládat jednu vedle druhé. Seržant, který
   vojáky do kostela přivedl, to spatřil a tak, když se vrátili, předvedl 
   vojáka k veliteli.

   "Proč jste přivedl toho vojáka, seržante?"
   "Hrál v kostele karty, pane."
   Velitel se udiveně obrátil na vojáka. "Můžeš mi to nějak
   vysvětlit?"
   "Zajisté, pane."
   "Doufám, protože jinak bych tě musel přísně potrestat."
   "Nuže, pane, víte, byl jsem celý rok v první linii a s sebou
   jsem neměl nic než tenhle balíček karet. Věřím však, že vás
   uspokojím čistotou svých myšlenek stejně, jako tyto karty
   uspokojily moji touhu po slově božím."

   A s těmito slovy začal voják své vyprávění.

   "Podívám-li se na eso, vzpomenu, že nad námi v nebi je
   jen jediný Bůh. Dvojka mi připomene, že bible má dvě části:
   Starý a Nový zákon. A trojka, trojici Boží. Čtyřka, to jsou
   Marek, Matouš, Lukáš a Jan, evangelisté, kteří hlásali víru
   svatou. S pětkou vzpomenu na pět panen, které vyčistily
   lampy své. Bylo jich vlastně deset, ale jen pět bylo
   moudrých, a ty byly spaseny. Šestka znamená, že za šest dní
   stvořil Bůh tuto zem, a sedmička den, kdy odpočíval po své
   práci. Vidím-li osmičku vzpomenu na osm lidí, které Bůh zachránil,
   když seslal potopu na tuto zem. Byli to Noe a jeho žena,
   jejich tři synové a jejich manželky. Devítka mi připomene
   malomocné, které Bůh očistil. I těch bylo deset, ale devět z nich Bohu
   ani nepoděkovalo. Desítka, pak má stejně bodů jako přikázání,
   která Bůh seslal Mojžíšovi a jeho lidu, přikázání, kterými
   se všichni řídíme, nebo která aspoň se snažíme plnit. Král
   mi připomene znovu jediného pána nebes, královna
   blahoslavenou Pannu Marii a spodek, pane, spodek, to je
   ďábel.

   Sečtu-li body na všech kartách, dojdu k číslu 365, stejně
   jako když sečtu všechny dny do roka. Je tu 52 karet jako do roka týdnů, 
   13 štychů jako týdnů za čtvrt roku, 12 obrázkových karet jako
   měsíců v roce a čtyři barvy, stejně jako jaro, léto, podzim a zima.

   Jak vidíte, pane, můj balíček karet mi posloužil stejně
   jako bible, modlitební knížka i kalendář."

   A, přátelé, tento příběh je pravdivý. Ten voják se totiž
   jmenoval T. Taxis Taylor.