Pohár a kalich

Klíč

Emi D Emi C H7 Emi D C H7 Emi

   Emi       D       G     D    Emi
1. Zvedněte poháry, pánové, už jen poslední přípitek zbývá,
             D     G    D     G
  pohleďte, nad polem Špitálským vrcholek roubení skrývá,
         D         Emi
  [: za chvíli zbyde tam popel a tráva,
        D           Emi
   nás čeká vítězství, bohatství, sláva. :]

2. Ryšavý panovník jen se smál, sruby prý dobře se boří,
  palcem k zemi ukázal, ať další hranice hoří,
  [: ta malá země už nemá co získat,
   teď bude tancovat, jak budem pískat. :]

  Ami       D      G
R: Náhle se pozvedl vítr a mocně vál,
  Ami       D         H7  Ami G Emi H7 Emi
  odněkud přinesl nápěv, sám si ho hrál, hm ...,
           D        Emi   D   Emi
  zvedněte poháry, pánové, večer z kalichu budeme pít.

3. Nad sruby korouhev zavlála, to však neznačí, že je tam sláva,
  všem věrným pokaždé nesmírnou sílu a jednotu dává,
  [: ve znaku kalich, v kalichu víra,
   jen pravda vítězí, v pravdě je síla. :]

4. "Modli se, pracuj a poslouchej," kázali po celá léta,
  Mistr Jan cestu ukázal proti všem úkladům světa,
  [: být rovný s rovnými, muž jako žena,
   dávat všem věcem ta pravá jména. :]

5. Do ticha zazněla přísaha - ani krok z tohoto místa,
  se zbraní každý vyčkává, dobře ví, co se chystá,
  [: nad nimi stojí muž, přes oko páska,
   slyšet je dunění a dřevo praská. :]

  Ami       D      G
R: Náhle se pozvedl vítr a mocně vál,
  Ami       D         H7
  odněkud přinesl nápěv, sám si ho hrál:
  Kdož jsú boží bojovníci a zákona jeho,
  prostež od Boha pomoci a úfajte v něho ...
Tiskni text z www.akordytexty.cz