Vraj ho mala rada

Miro Žbirka

Vraj ho mala rada, zmizla v jedno ráno
Vraj ho mala rada, zmizla v jedno ráno
Bezradný a bledý v prázdnom byte sedí
Vraj ho mala rada, vraj ho mala rada.

Nechala mu iba lístok bez adresy
Nechala mu iba lístok bez adresy
Dve-tri krátke vety, popol z cigarety
nechala mu iba, nechala mu iba.

Celý deň, celú noc čaká na zázrak
Ten sa však nestane, dobre vie.
Tabuľa, lavica a v nej malý žiak
Stále ju rovnako miluje.
Tiskni text z www.akordytexty.cz