Pole s bavlnou

Rangers (Plavci) /Plavci /Huddie Leadbelly

      C           C7
1. [: Pane můj, co v nebi je tvůj dům,
          F     C
   má máma můj život dala katům,
          (G7)     G7(C) (F) (C)
   katum svým v polích s bavlnou. :]

  C7     F
R: Den za dnem kůže zná bič katů,
     C
  vidíš jen černý záda bratrů,
                G7
  jak tam dřou v polích s bavlnou,
      C      C7
  to, co znáš ty v Lousianě,
        F       C
  černý záda znaj' i v Texarcaně,
         G7      C F C
  i tam jsou v polích s bavlnou.

2. [: Já vím, brzy musí přijít soud,
   černý záda práva na něm vyhrajou,
   boží soud v polích s bavlnou. :]

R:

3. [: Chtěl bych jít na potem vlhký lány,
   tak řekni, pane můj, černý zvoň hrany
   katum mym v polích s bavlnou. :]

R:

4. [: Dnes měj, pane, co v nebi je tvůj dům,
   mou duši, když život patří katům,
   katům mým v polích s bavlnou. :]

R:
Tiskni text z www.akordytexty.cz