The Lord remembers

Kompromis

           
Richard Čanaky
 The Lord remembers (žalm 93)
 
   Hmi        A      Emi   
 TheLord remembers hiscovenant forever.
 
 Hmi    A  Emi         
 Yahweh isKing,robed in majesty,
 Hmi     A   Emi         
 robed is Yahweh andgirded with power.
 
 
   { Pán pamätá na svoju zmluvu naveky,
     Hospodin je Kráľ, zaodel sa dôstojnosťou,
     zaodel sa Hospodin, opásal sa mocou. }  
    
Tiskni text z www.akordytexty.cz