Třesničky

Spirituál Kvintet

               
Třešničky
 Spirituál Kvintet
  
    G       Ami7  D     G       Ami7 D 
1. Když Josef veselku chystal, byl už starý, skoro kmet,
        G      Ami7 D G  Ami7  D   
   a dívka Marie čistá, galilejský květ.
 2. Jednou se šli spolu projít, Josef nechtěl, ale šel,
    vždyť byli jen krátce svoji a vzduch plný včel.
 3. Jednou se šli spolu projít, byl červen - třešní čas,
    a jak tam pod stromem stojí, zní Mariin hlas:
      G          Ami7    G      Ami7 
 *: "Moh’ bys, Josífku, prosím, pár třešní natrhat,
         G        Ami7   G    Ami7  D    
    já dítě pod srdcem nosím, a co když má hlad?"
 
   D7       
 R: Tu du du ...
 *: Tu Josef si začal rvát vlasy:"Ó, já jsem naletěl,
    kdopak moh’ setřít asi tvojí nevinnosti pel?"
 *: "Víš, já mám trpělivost svatou, ale, to ti povídám,
    ať ten, kdo je dítěti tátou, mu podá třešně sám!"
 *: A zatímco Josef tu běsní, náhle dětský hlásek slyš:
    "Sehni se, milá třešni, k mojí mamince blíž!"
 *: A hle, strom se k zemi sklání, Marie trhá s úsměvem
    a Josef nemá ani zdání, jak z té šlamastyky ven.
 R:
 4. "Můj Bože, já se tolik stydím, ale řekni, Pane náš,
    kdy chceš přijít mezi lidi, kdypak narodit se máš?"
 *: "Já myslím tak šestého ledna, v době vánoc, v noční čas,
    až se zjeví hvězda neposedná, tehdy přijdu mezi vás."
 *: Roky skáčou jako hříbě, ale když se snese sníh,
    lidé zpívají si příběh o těch třech a o třešních.
 *: Ta da da ...  
   
Tiskni text z www.akordytexty.cz