Žalm 120

Karel Kryl

Ami         F         
Vyhnaný dostal jsem útulek v porobě,
 Ami       G    Ami   
v salaších ciziny bylo mi spáti,
          F          
opuštěn volal jsem, Pane můj, po tobě,
Ami     G  Ami  G Ami   
Pane můj jediný, nedej mi lháti,
C        G        
ačkoli k pokoji volaly rety mé,
Ami      E     
ačkoli prosily o útěchu,
Ami       F        
na hesla o boji změnili věty mé
Ami       G Ami  G  Ami
ti, jimž je násilí ku prospěchu.
Tiskni text z www.akordytexty.cz