Chtíc, aby spal

Adam Vaclav Michna z Otradovic

D   D7  G    D7 G   Ami D7 G
Chtíc, aby spal, tak zpívala, synáčkovi,
D   D7 G  D7 G  Ami D7 G
matka, jež ponocovala, miláčkovi:
   D  G D G Emi D Emi  A7 D 
Spi, nebes dítě milostné, Pán jsi a Bůh,
G   D   G D C   D  Ami D7  G
přeje ti v lásce celý ráj, pozemský luh.


Dřímej, to matky žádost je, holubičko,
v tobě se duše raduje, ó, perličko!
Nebesa chválu pějí tvou, slávu a čest,
velebí tebe každý tvor, tisíce hvěz.

Ó lilie, ó fialko, ó růže má,
dřímej, má sladká útěcho, zahrádko má!
Labuti má a loutno má, slavíčku můj,
dřímej, má harfo líbezná, synáčku můj!

Miláčku, spi a zmlkněte andělové,
před Bohem se mnou klekněte, národové!
Sestoupil v pravdě boží syn na naši zem,
přinesl spásu, pokoj svůj národům všem.
Tiskni text z www.akordytexty.cz