Bez veľkej slávy

Darina Rolincová

(akordy neviem len toľko)

 C      Ami        Dmi       G    
Hrávam v sne a bojím sa v tme a blúdim v kúzlach lásky,
C    Ami     Dmi     G   
som taká ako ostatné nenávidím otázky,
B     C                     
áno či nie sladké sklamanie, nová pieseň a nový rým,
keď dievčatá sú zaľúbené tak čo s tým, tak čo s tým.  úúú

®: Bez veľkej slávy čítame si z dlaní,
skladáme úlomky čias,
bez veľkej slávy aj keď trošku dávny 
v rukách ukrývame tvár.

Vietor vie čo pošepnúť smie, keď práve on sa blíži, blíži,
náhle sme tak nedočkavé, v tom pád nám úspech skrížil, 
áno či nie sladké sklamanie nová pieseň a nový rým,
keď dievčatá sú zaľúbené tak čo s tým, tak čo s tým.

®:

®2: bez veľkej slávy keď sme chvíľu sami
s radosťou strácame čas,
bez veľkej slávy nie všetko sa nám vždy darí,
šťastie lieta blízko nás.

Hrávam v sne a bojím sa v tme, zabúdam nielen z lásky,
som taká ako ostatné nenávidím otázky,
áno či nie sladké sklamanie, nová pieseň a nový rým,
keď dievčatá sú zaľúbené tak čo s tým, tak čo s tým.  úúú
Tiskni text z www.akordytexty.cz