Tisící rok míru

Karel Kryl

   Ami    F    Ami G     Ami F E
1. Květy sněží na Madonu  u Božího těla,
  Ami       F Ami G        Ami
  není věží, není zvonů, jež bys přelil v děla,
      G  Ami G  Ami F     Ami F E
  ke vší smůle není rádla k překování v meče,
  Ami    F      Ami      G   F   E  Ami
  není vůle, jež by vládla, jenom voda teče, jenom voda teče.

  Ami     G  F      Ami  F   Ami
R: Místo mraků visí pod oblohou dlouhý bílý pruh,
        F   E    Ami       F  E   Ami
  vraky vlaků dýchat nepomohou ochrnutý vzduch, ochrnutý vzduch.

2. Prázdné domy, slepé dveře, šedá halda tvárnic,
  šumí stromy, kvetou keře na betonu dálnic,
  v klidu zbraní není torny bez maršálské hole,
  není dlaní, jež by svorny obdělaly pole, obdělaly pole.

R: Místo dláta ryje do kamene měkký modrý mech,
  cesty z bláta, krby bez plamene, podemletý břeh, podemletý břeh.

3. Ani noha, jež by zábla, popálena mrazem,
  není Boha, není ďábla, jež by přišel na zem,
  bojovníci s feldmaršálky pro pravdu a víru
  po tisíci letech války svorně hnijí v míru, tisící rok míru ...

Tiskni text z www.akordytexty.cz