Neviem, či to viem

Ivan Hoffman

Emi      Ami    H7      Emi  
Neviem, či to viem, a neviem, či to chcem,

          Ami    D7       G   
spraviť pieseň, ktorú so mnou spievali by všetci,

            Ami     H7     Emi 
aby sme sa pri nej smiali, aby sme sa trochu báli,

Ami       D7     G  
aby sme s ňou kľudne zaspávali,

       Ami    H7       Emi 
neviem, či to viem, a neviem, či to chcem,či zajedno byť, či osve nezradiť,

ozaj neviem, či ísť spolu, alebo sa rozdeliť,

aby sme sa radi mali, o seba vzájomne sa báli,

aby sme v pravde zaspávali,

či zajedno byť, či každý osve nezradiť,či plné pľúca dychu, a či sa učiť tichu,

či všetko vydržať, či všetko vysloviť,

aby sme sa radovali, aby sme sa trochu báli,

aby sme v láske zaspávali,

či mať plné pľúca dychu, a či sa učiť tichu,či po ceste sa trápiť, a či si cestu skrátiť,

či raz sa sebou stať, či stále sebou byť,

aby sme sa pri tom smiali, aby sme sa trochu báli,

aby sme si verní zaspávali,

či si cestu skrátiť a či sa na nej trápiť,či za svojím si stáť, či seba nerátať,

komu, ako, kedy, kam, pre koho, s čím a prečo,

aby sme sa pri tom smiali, aby sme sa trochu báli,

aby s nádejou sme kľudne zaspávali,

či za svojím si stáť, či seba nerátať,či s presilou sa biť, či radšej stavať kryt,

či prvý padnúť, či posledný zvíťaziť,

aby sme sa tomu smiali, aby sme sa trochu báli,

aby sme lepší zaspávali,

či s presilou sa biť, či radšej stavať kryt,

či domáhať sa práva, či brať život, jak sa dáva,

či s presilou sa biť, či radšej stavať kryt,

či plné pľúca dychu, a či sa učiť tichu,

či zajedno byť, či každý osve nezradiť,

neviem, či to viem, no určite to chcem,spraviť pieseň, ktorú so mnou by spieval každý sám,

i tí, čo sa mi smiali, i tí, čo sa o mňa báli,

i tí, čo vyčerpaní cestou zaspávali,

neviem, či to viem, no určite to chcem,

neviem, či to viem, no určite to chcem ...
Tiskni text z www.akordytexty.cz