V žáru

Jana Kratochvílová /Pavel Trnavský

V žáru z bohů zrození 
plujem v žáru 
láskou svěcení 
v žáru levitující 
v žáru lásky  
letící 
Síla tvá je nesmírná, jsi všemohoucí, lásko 
duše tvá je vesmírná, jsi všemohoucí, lásko 

V žáru inkarnující 
plujem v žáru 
nad lidskou hranicí 
v žáru bozi vtělení 
v žáru lásky  
spojení 

Síla tvá je nesmírná, jsi všemohoucí, lásko 
duše tvá je vesmírná, jsi všemohoucí, lásko 
ó, síla tvá je všemohoucí, lásko 
ó, síla tvá je všemohoucí, lásko 

Ten, kdo tvou vášeň zná, nezapomíná 
ten, kdo v tvém žáru plá, v pravdě žít začíná 
jsi všemohoucí, lásko 

Ó lásko, jsi tělem veškerého bytí 
jsi svatá Matka, svatá Dcera a svatá duše 
jsi svatá Trojice, jsi bohyně veškerého bytí 
ó lásko 

Síla tvá je nesmírná, jsi všemohoucí, lásko 
duše tvá je vesmírná, jsi všemohoucí, lásko 
ó, síla tvá je všemohoucí, lásko 
jsi všemohoucí, lásko 
Tiskni text z www.akordytexty.cz