Clementaine

Jiří Suchý a Jiří Šlitr /Jiří Suchý /Jiří Šlitr

     H            As7      C#mi
1. Byla krásná, byla milá, byla chytrá, zkrátka fajn. 
     F#7    H    F#7     H
  Na zahrádce něco ryla, říkali jí Clementaine.

2. Kolik má prej nápadníků, o tom nemá nikdo šajn. 
  Podávaj si u ní kliku, každej by chtěl Clementaine.

3. Jednou ráno přišel jeden, napůl Ábel, napůl Kain, 
  napůl peklo, napůl Eden, začal svádět Clementaine.

4. Tělo rovný měl jak lajna, nejrovnější ze všech lajn,
  a tak vznikla láska tajná mezi ní a Clementaine.

5. Když je radost, přijde smutek, zmizí vše, co bylo fajn. 
  Její darling od ní utek, zbyla sama Clementaine.

6. Jednou přišel pozdrav z Vídně, junge Frauen, alter Wein, 
  jinak se mám celkem bídně, žij si blaze Clementaine.

7. Do duše jí padla tíseň, tak se vrhla na kokain. 
  A tím končí nejen píseň, ale taky Clementaine.

Tiskni text z www.akordytexty.cz